Pantesan golek gawean angel

Kutipan Wawancara Manager Personalia untuk menerima calon karyawan baru.
( Tentu saja salah satu prasyaratnya adalah harus berbahasa EJD (Ejaan Jawa yg nDaksempurna) ) ..

Manager     : Kowe nduwe omah opo ora…?
Wong Cilik : dereng..
Manager     : Wah kowe ora iso ketompo nang kene
Wong Cilik : Lho kok ngaten….?
Manager     : Mengko kowe mesthi bakal ngajukne utang nang perusahaan.
Wong Cilik : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.
Manager     :
Yo malah ora ketompo

Wong Cilik : Lho kok ngaten…?
Manager     :
Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.

Manager     : Kowe nduwe motor opo ora..?
Kakang      : Mboten.
Manager     :
Ora ketompo
Kakang      : Lho kok mboten ketompo ?

Manager     : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
Kakang      : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki.
Manager     : Wah malah ra ketompo..
Kakang      : lho kok ngoten
Manager     : nggone parkire wis ra nyukupi.

Manager     : Kowe wis lulus sarjana tenan…?
Gendhuk    : sampun pak..
Manager     : Ora ketompo, kene iki golek sing SMA ae, luwih manutan lan ben mbayare murah
Gendhuk    : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
Manager     : Malah ora ketompo…
Gendhuk    : Lho kados pundi to..?
Manager     : Mengko kowe kerjo mung ngetik nggawe skripsi, lek wis lulus mesti golek kerjo neng perusahaan liyo.

Manager     : Kowe seneng guyon opo ora ?
Kuncung    : Mboten pak, kulo serius nek nyambut gawe.
Manager     : Ra ketompo…
Kuncung    : waa..kok ngoten?

Manager     : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.
Kuncung    : Sak jane nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.
Manager     : Malah ora ketompo.
Kuncung    : Lho kok..
Manager     : Engko kowe mung gawe guyu kancamu lan dolanan email emailan sing lucu…

Manager     : Kowe mau mrene numpak opo ?
Bawuk        : Nitih mobil
Manager     : Kowe ora ketompo
Bawuk        : Sebabipun ?
Manager     :
Saiki BBM mundhak terus, mengko kowe njaluk mundhak bayar terus

Bawuk        : Wo, kulo wau namung mbonceng, kok
Manager     : Tambah ora ketompo
Bawuk        : Lho, lha kok . ?
Manager     : Mengko mung gawene mbonceng mobil kantor. Ngrusuhi !

Manager     : Anakmu akeh opo sithik ?
Gondhes    : Kathah pak
Manager     : Kowe ora ketompo
Gondhes    : Sebabipun ?
Manager     : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaaaaaak terus
Gondhes    : Lha wong namung anak adopsi, kok.
Manager     : Tambah ora ketompo
Gondhes    : Lho, lha kok . ?
Manager     : Gawe anak bae aras2en, opo maneh nyambut gawe

Manager     : Kowe wis ngerti gaweyanmu durung ?
Cak Pri       : Dereng
Manager     : Kowe ora ketompo
Cak Pri       : Sebabipun ?
Manager     : Arep nyambut gawe kok ora ngerti gaweyane ?
Cak Pri       : Oo, nek damelan niku mpun ngertos kok
Manager     : Tambah ora ketompo
Cak Pri       : Lho, lha kok . ?
Manager     : Kowe rak mung arep keminter, to ?

Manager     : Kowe ngerti kahanan kantor kene durung
Lik Gareng : Dereng
Manager     : Kowe ora ketompo
Lik Gareng : Sebabipun ?
Manager     : Arep nyambut gawe kok ora ngerti kantore ?
Lik Gareng : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok
Manager     : Tambah ora ketompo
Lik Gareng : Lho, lha kok . ?
Manager     : Kowe senengane ngudhal-udhal wewadi kantor, to ?

Manager     : Kowe kerep loro ?
Sronto        : Mboten
Manager     : Kowe ora ketompo
Sronto        : Sebabipun ?
Manager     : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering
Sronto        : Wah, sakjanipun nggih asring
Manager     : Tambah ora ketompo
Sronto        : Lho, lha kok . ?
Manager     : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

Manager     : Kowe biso main Internet ?
Ciblon         : mBoten
Manager     : Kowe ora ketompo
Ciblon         : Sebabipun ?
Manager     : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)
Ciblon         : Wah, sakjanipun nggih saged
Manager     : Tambah ora ketompo
Ciblon         : Lho, lha kok . ?
Manager     : Mesthi ora bakal nyambut gawe, kakehan dolanan Internet, to? Malah email emailan lucu karo kancamu!!!

Manager     : Kowe waras opo ora?
Gundhul     : Lha, kulo nggih waras to Pak.
Manager     : Ra ketompo…
Gundhul     : Kenging nopo ..?
Manager     : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
Gundhul     : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
Manager     : Malah ra ketompo..
Gundhul     : Pripun to niki..?
Manager     : Mengko aku duwe saingan….

Oooaallah, kang, kang,…pantes cari kerja susah!

Iklan
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: